Cenník

Magnetická rezonancia

Zmluvné zdravotné poisťovne

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Union, zdravotná poisťovňa, a.s.
Dôvera, zdravotná poisťovňa, a.s.

‍A) ZOZNAM VÝKONOV
Zdravotné výkony plne uhrádzané zdravotnými poisťovňami na základe verejného zdravotného poistenia t.j. bez úhrady pacientom

Vyšetrenie magnetickou rezonanciou muskuloskeletálneho systému


B) CENNÍK SLUŽIEB
Súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti podľa bodu A. vyššie, ktoré poskytovateľ poskytuje, a pri ktorých môže požadovať od pacienta úhradu, avšak výlučne v prípade, ak pacient o tieto dodatočné služby požiada

Poskytnutie užívateľskej licencie pre softwarový prehliadač DICOM snímkov z magnetickej rezonancie s CD nosičom

4€

Poskytnutie užívateľskej licencie pre softwarový prehliadač DICOM snímkov z magnetickej rezonancie s CD nosičom+ odoslanie DICOM snímkov z magnetickej rezonancie s CD nosičom pacientovi poštou

8€

Expresný lekársky popis DICOM snímkov z magnetickej rezonancie do 3 pracovných dní+ odoslanie výsledku poštou pacientovi

16€

Expresný lekársky popis DICOM snímkov z magnetickej rezonancie do 3 pracovných dní+ poskytnutie užívateľskej licencie pre softwarový prehliadač DICOM snímkov z magnetickej rezonancie s CD nosičom + odoslanie výsledku poštou pacientovi

20€
C) Zdravotné výkony plne hradené pacientom-klientom
Na základe samostatného zmluvného vzťahu uzatvoreného medzi klientom a spoločnosťou SPINN s.r.o.

Samoplatca - vyšetrenie jedného kĺbu magnetickou rezonanciou muskuloskeletálneho systému

99€

Samoplatca - vyšetrenie jednej časti chrbtice magnetickou rezonanciou muskuloskeletálneho systému

175€

Samoplatca na žiadosť lekára SPINN CLINIC - vyšetrenie jedného kĺbu magnetickou rezonanciou muskuloskeletálneho systému

70€

Samoplatca na žiadosť lekára SPINN CLINIC- vyšetrenie jednej časti chrbtice magnetickou rezonanciou muskuloskeletálneho systému

120€
Upozornenie
Klientov bez “Žiadanky o vyšetrenie magnetickou rezonanciou” NEVYŠETRUJEME ! (okrem Samoplatcov)Klientov, ktorí nepredložia preukaz poistenca NEVYŠETRUJEME ! (okrem Samoplatcov)
V UVEDENÝCH PRÍPADOCH OBJEDNANÝ TERMÍN VYŠETRENIA PREPADÁ A NA VYŠETRENIE JE NUTNÉ SA OBJEDNAŤ ZNOVA !
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram