Cenník

Oftalmologická ambulancia

Komplexné vyšetrenie bez predpisu korekcie

50€

Vyšetrenie zahŕňa:

‍- stanovenie a predpis korekcie do diaľky a do blízka
- anamnéza (zistenie Vašej zdravotnej a očnej histórie)
- vyšetrenie zrakovej ostrosti
- meranie očného tlaku
- vyšetrenie hrúbky, zakrivenia rohovky
- vyšetrenie subjektívnej refrakcie pomocou skúšobných okuliarov
- vyšetrenie okolia oka a predného segmentu oka (rohovka, predná komora, dúhovka, šošovka)
- vyšetrenie očného pozadia (sietnice a sklovca, zrakového nervu) lekárom

‍Prístrojové merania vrámci kompexneho očného vyšetrenia:

- auto kerato refraktometer
- meranie objektívnej dioptrickej chyby oka
- bezkontaktný tonometer
- merianie vnútroočného tlaku
- bezkontaktný pachymeter
- meranie hrúbky rohovky
- nemydriatická fundus kamera
- vyšetrenie očného pozadia

Komplexné vyšetrenie dispenzarizovaného pacienta

60€
(Len v prípade, že sa pacient lieči na glaukóm, diabetickú retinopatiu alebo vekom podmienenú degeneráciu makuly a je pravidelne sledovaný v našej ambulancii.)
- vyšetrenie zrakovej ostrosti
- vyšetrenie okolia oka a predného segmentu oka (rohovka, predná komora, dúhovka, šošovka)
- vyšetrenie očného pozadia (sietnice a sklovca, zrakového nervu) lekárom
- meranie očného tlaku- vyšetrenie zorného poľa perimetrom
- vyšetrenie sietnice očným koherentným tomografom (OCT)

Vyšetrenie zorného poľa perimetrom

15€

Kontrolné vyšetrenie priamo súvisiace s vyšetrením, ochorením (stanoví lekár)

20€

Konzultácia s lekárom

50€

Konziliárne vyšetrenie pre iného špecialistu

50€

Vyšetrenie na zbrojný preukaz

50€

Vyšetrenie pre účely vodičského preukazu sk. B

50€

Vyšetrenie pre účely vodičského preukazu + perimeter

65€

Diagnostika suchého oka TearCheck

30€

Ošetrenie E-eye ( v cene 3 ošetrenia)

220€
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram