Cenník

Ortopedická ambulancia

‍Prvotné ortopedické vyšetrenie

40€

Prvotné ortopedické vyšetrenie chrbtice

50€

Kontrolné ortopedické vyšetrenie

20€

Kontrolné ortopedické vyšetrenie chrbtice

25€

Aplikácia liečiva intraartikulárne, periartikulárne, punkcia kĺbu

14€

Aplikácia liečiva v rámci ortopedického vyšetrenia

10€

Sonografické vyšetrenie detských bedrových kĺbov

20€

Sonografické vyšetrenie ramenného kĺbu, lakťového kĺbu, zápästia, bedrového kĺbu, kolenného kĺbu, členkového kĺbu

15€

Sonografické vyšetrenie v rámci ortopedického vyšetrenia ramenného kĺbu, lakťového kĺbu, zápästia, bedrového kĺbu, kolenného kĺbu, členkového kĺbu

10€

Ortopedické vyšetrenie pre posudkové účely

40€

ACP terapia - liečba autológnou kondicionovanou plazmou - jedna aplikácia

160€

ACP terapia - liečba autológnou kondicionovanou plazmou - tri aplikácie - VÝHODNA CENA 150 €/ks

450€

ACP terapia - liečba autológnou kondicionovanou plazmou - päť aplikácií - NAJVÝHODNEJŠIA CENA 140 €/ks

700€

Samoplatca na žiadosť lekára SPINN CLINIC - vyšetrenie jedného kĺbu magnetickou rezonanciou muskuloskeletálneho systému

70€

Samoplatca na žiadosť lekára SPINN CLINIC- vyšetrenie jednej časti chrbtice magnetickou rezonanciou muskuloskeletálneho systému

120€
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram