Magnetická rezonancia

Vyšetrenia pohybového aparátu vysokokvalitným prístrojom SIEMENS MAGNETOM Sempra 1,5T priemer 60cm

Dôležité Informácie:

Je neinvazívna, bezbolestná a na rozdiel od RTG či CT vyšetrenia nevyužíva ionizujúce žiarenie.

Vyšetrenie trvá, v závisloti od rozsahu vyšetrovanej oblasti, priemerne 20 min.

Na klinike realizujeme vyšetrenia len pohybového aparátu - kĺbov a chrbtice.

Na vyšetrenie je nutné VŽDY priniesť žiadanku od špecialistu, ktorý zákrok indikuje a preukaz poistenca. (v opačnom prípade nebude vyšetrenie realizované)

Vyšetrenie na tomto type prístroja nie je vhodné pre pacientov trpiacich strachom z uzavretých či obmedzených priestorov.

Počet vyšetrení zo strany zdravotných poisťovní je však obmedzený, čakacie doby dlhšie a preto ponúkame možnosť skoršieho termínu pre samoplatcov.

Termín si pacient rezervuje telefonicky.

Novinka!
Ošetrenie Morpheus8

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram